Đồng hồ vạn năng FiveSheep FS-191012

148.000₫
- Kỹ thuật số LCD 3-1/2, có thể đọc số lớn nhất 1999, hiện thị cực tính tự động - Có chức năng kiểm tra, bảo đảm khi điện áp thấp, quá tải - Sản phẩm có màn hình hiển thị số rõ ràng, sử dụng đơn giản, dễ dàng
Đồng hồ vạn năng FiveSheep FS-191012 : - Kỹ thuật số LCD 3-1/2, có thể đọc số lớn nhất 1999, hiện thị cực tính tự động - Có chức năng kiểm tra, bảo đảm khi điện áp thấp, quá tải - Sản phẩm có màn hình hiển thị số rõ ràng, sử dụng đơn giản, dễ dàng #Kimdien #Donghodo #Ocam #Butdien
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931