Búa tay cầm bằng sợi xử lý FiveSheep FS-5712 12oz, FS-5716 16oz, FS-5724 24oz

58.000₫
- Đầu búa đc làm bằng nhựa chống dầu, đàn hồi tốt - Cán đc làm bằng nhựa thêm sợi thủy tinh, tiện cầm, dễ sử dụng
Búa tay cầm bằng sợi xử lý FiveSheep FS-5712 12oz, FS-5716 16oz, FS-5724 24oz: - Đầu búa đc làm bằng nhựa chống dầu, đàn hồi tốt - Cán đc làm bằng nhựa thêm sợi thủy tinh, tiện cầm, dễ sử dụng #Bua #Riu #Hopdung #Tuidung #Xeng #Silicon
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931