Búa móng vuốt nhỏ FiveSheep FS-5518 8A

77.000₫
- Đầu búa hai mặt bằng nhựa PVC, đầu búa có thể thay đổi, chịu tác động tốt - Cán bằng nhựa tiện cầm, dễ dàng sử dụng
Búa móng vuốt nhỏ FiveSheep FS-5518 8A: - Đầu búa hai mặt bằng nhựa PVC, đầu búa có thể thay đổi, chịu tác động tốt - Cán bằng nhựa tiện cầm, dễ dàng sử dụng #Bua #Riu #Hopdung #Tuidung #Xeng #Silicon
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931