Búa cán gỗ FiveSheep FS-9108 8LB, FS-9110 10LB, FS-9112 12LB, FS-9114 14LB…

215.000₫
Đầu búa làm bằng thép cacbon chất lượng cao, bề mặt đc phun nhựa, sơn

Búa cán gỗ FiveSheep FS-9108 8LB, FS-9110 10LB, FS-9112 12LB, FS-9114 14LB…:

Đầu búa làm bằng thép cacbon chất lượng cao, bề mặt đc phun nhựa, sơn

#Bua #Riu #Hopdung #Tuidung #Xeng #Silicon

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931