Đột lỗ thủy lực FiveSheep FS-8B 16.5-60mm

2.860.000₫
- Phạm vi mở:16.5-60mm - Lực mở lớn nhất:10T - Hành trình:25mm - Cấu hình khuôn: 22,27.5,34,43,49,60
Đột lỗ thủy lực FiveSheep FS-8B 16.5-60mm: - Phạm vi mở:16.5-60mm - Lực mở lớn nhất:10T - Hành trình:25mm - Cấu hình khuôn: 22,27.5,34,43,49,60 #Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931