Súng bơm keo FiveSheep FS-91015(S) 15''

193.000₫
- Cán bằng nhôm hợp kim, thân bằng nhôm hợp kim trắng, có thể thay đầu phun - Thích hợp dùng đóng gói, sử dụng thuận tiện
Súng bơm keo FiveSheep FS-91015(S) 15'': - Cán bằng nhôm hợp kim, thân bằng nhôm hợp kim trắng, có thể thay đầu phun - Thích hợp dùng đóng gói, sử dụng thuận tiện #Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931