Súng bơm keo FiveSheep FS-91010(S) 9''

85.000₫
- Làm bằng thép chất lg cao, sử dụng lâu dài - Cán bằng kẽm hợp kim, sử dụng linh hoạt chắc chắn, lực di chuyển tâm lớn

Súng bơm keo FiveSheep FS-91010(S) 9'':

- Làm bằng thép chất lg cao, sử dụng lâu dài

- Cán bằng kẽm hợp kim, sử dụng linh hoạt chắc chắn, lực di chuyển tâm lớn

#Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931