Súng bơm keo FiveSheep FS-91009 10''

94.000₫
- Lực di chuyển tâm lớn, phanh tốt - Chủ yếu dùng dán các loại vật liệu bằng kim loại, da, nhựa
Súng bơm keo FiveSheep FS-91009 10'': - Lực di chuyển tâm lớn, phanh tốt - Chủ yếu dùng dán các loại vật liệu bằng kim loại, da, nhựa #Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo