Vam kẹp 2 chân kiểu Mỹ FiveSheep FS-26801 , FS-26802 , FS-26803 , FS-26804

324.000₫
- Được xử lý nhiệt, thanh đẩy có bi sử dụng thuận tiện

Vam kẹp 2 chân kiểu Mỹ FiveSheep FS-26801 , FS-26802 , FS-26803 , FS-26804 : - Được xử lý nhiệt, thanh đẩy có bi sử dụng thuận tiện #Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931