Pa lăng xích FiveSheep FH-0103 1TX3M, FH-0105 1TX5M, FH-0203 2TX3M, FH-0205 2TX5M…

1.478.000₫
- Sử dụng đơn giản, chủ yếu dùng cho máy nâng tay, dùng trong ngành công nghiệp khai khoáng, điện lực, kiến trúc, dùng nâng hàng
Pa lăng xích FiveSheep FH-0103 1TX3M, FH-0105 1TX5M, FH-0203 2TX3M, FH-0205 2TX5M…: - Sử dụng đơn giản, chủ yếu dùng cho máy nâng tay, dùng trong ngành công nghiệp khai khoáng, điện lực, kiến trúc, dùng nâng hàng #Sungphun #Epcot #Dotlo #Thuyluc #Thoibui #Bommo
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931