Họng tiếp nước chữa cháy có tay vặn SQD100-1.6

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Họng tiếp nước chữa cháy có tay vặn SQD100-1.6

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931