Họng tiếp nước hai cửa D65

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Họng tiếp nước hai cửa D65