Khớp nối kim loại HJ-1 , HJ-2,HJ-3,HJ-4,HJ-5, HJ-6, HJ-7,HJ-8

Liên hệ
Khớp nối kim loại màu đen HJ-1 , HJ-2,HJ-3,HJ-4,HJ-5, HJ-6, HJ-7,HJ-8 , nhỏ gọn chắc chắn , kết nối nhanh dễ dàng cho ống kim loại , sử dụng ống phi 27mm đến 30mm

Khớp nối kim loại màu đen HJ-1 , HJ-2,HJ-3,HJ-4,HJ-5, HJ-6, HJ-7,HJ-8 ,nhỏ gọn chắc chắn , kết nối nhanh dễ dàng cho ống kim loại , sử dụng ống phi 27mm đến 30mm

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931