MỘT SỐ DỰ ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ TIÊU BIỂU

24 July, 2020

 

MỘT SỐ DỰ ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ TIÊU BIỂU

 

 

 

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong các lĩnh vực liên quan đến Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ (PCCC & CNCH), và nhiều dự án đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi luôn đảm bảo sự uy tín và chất lượng tốt nhất trong việc cung cấp các dịch vụ như:

- Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt, giám sát, nghiệm thu PCCC cho các dự án.

- Kiểm định, cung cấp trang thiết bị và tuyên truyền tập huấn PCCC & CNCH cho các dự án dân dụng công nghiệp và chuyên ngành.

Một Số Hình Ảnh Dự Án PCCC & CNCH Tiêu Biểu:

Cung cấp Trang thiết bị và Bảo trì Hệ thống PCCC thường niên - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Xuân Hòa, Vĩnh Phúc

 

 

Bảo trì Hệ thống PCCC - Nhà máy Interflex Vina - Vĩnh Phúc 2017

 

Tư vấn Giám sát, Nghiệm thu Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy Kaga Rental - Hưng Yên năm 2017

 

Tư vấn Giám sát, Nghiệm thu và Cung cấp Trang thiết bị cho Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy Loa Thành - Vĩnh Phúc 2019

 

Tư vấn Giám sát, Nghiệm thu Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy SEI Optifrontier Viet Nam - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc 2019

 

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy TKR Manufacturing Viet Nam - Vĩnh Phúc 2020

 

Tư vấn Giám sát, Nghiệm thu Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy TKR Manufacturing Viet Nam - Vĩnh Phúc 2020

 

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Dự án Nhà máy Yamamoto Mental Precision Viet Nam - Vĩnh Phúc 2020

 

Cung cấp Trang thiết bị PCCC - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 1 - Đông Anh, Hà Nội 2020

 

Cung cấp Trang thiết bị PCCC - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Đống Đa, Hà Nội 2020

 

Tổng quan Nhà máy Hi-lex giai đoạn 5 - TP. Hải Phòng năm 2020

 

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Nhà máy Hi-lex Giai đoạn 5 - TP. Hải Phòng năm 2020

 

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Nhà máy SEI Optifrontier Viet Nam Mở rộng - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc 2020

 

Cung cấp trang thiết bị PCCC cơ sở cho Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2020

 

Tuyên truyền Tập huấn PCCC cho Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2020

 

Tuyên truyền Tập huấn CNCH cho Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2020

Tư vấn thẩm duyệt thiết kế NHÀ MÁY SUMIRIKO VIỆT NAM KCN - Thăng Long III, Vĩnh Phúc 2021

 

 

 

Tư vấn Thiết kế Thẩm duyệt Hệ Thống PCCC  nhà mở rộng phòng phân phối 22KV ,KCN Thăng Long I - Hà Nội  2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Tuyên truyền Tập huấn PCCC  và CNCH  cho  Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2022

 

 

 

Tuyên truyền Tập huấn PCCC  cho  Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2022 

                              

 

Tuyên truyền Tập huấn PCCC  và CHCN  cho  Nhà máy - KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc năm 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Nhà máy SEI Optifrontier Viet Nam - Mở rộng  -  KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc 2022       

 

Tư vấn Thẩm duyệt Thiết kế Hệ thống PCCC Nhà máy Enplas Việt Nam - Cải Tạo -  KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc 2022 

 

 

                            

Xin chân thành cảm ơn!

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được sự phục vụ tốt nhất!

 

 

 

                           

 

                                  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931