Thanh truyền con lăn R4036A

Liên hệ
Thanh truyền con lăn R4036A , màu sắc trắng  ,chiều dài 1 cây 4m chỉ bán nguyên cây vật liệu bánh xe làm bằng nhựa , khung giữ bánh xe làm bằng kim loại chống rỉ.

Thanh truyền con lăn R4036A , màu sắc trắng  ,chiều dài 1 cây 4m chỉ bán nguyên cây
vật liệu bánh xe làm bằng nhựa , khung giữ bánh xe làm bằng kim loại chống rỉ

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931