Trụ chữa cháy 2 họng

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Trụ chữa cháy ngoài trời

được lắp vào đường ống cấp nước để lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, phù hợp cho lắp đặt ngoài lộ, khuôn viên rộng có đường nội bộ.
-Trụ Trung Quốc(VN-TW) đã được gia công thay ngàm nối cho phù hợp với chuẩn Việt Nam

Trụ chữa cháy ngoài trời được lắp vào đường ống cấp nước để lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, phù hợp cho lắp đặt ngoài lộ, khuôn viên rộng có đường nội bộ.

- Trụ nước chữa cháy FHDX-0100 ShinYi Đài Loan sản xuất tại Việt Nam

- Trụ nước cứu hỏa VN-TQ SS100/65 1.6 Sàn xuất tại Trung Quốc, bộ chuyển đổi Việt Nam

- Trụ nước chữa cháy Bộ Quốc Phòng (Z183)

-Trụ Hiệp Lực: là loại trụ cứu hỏa được lắp ráp phổ biến tại Việt Nam

-Trụ Trung Quốc(VN-TQ) đã được gia công thay ngàm nối cho phù hợp với chuẩn Việt Nam

Thông tin thêm về sản phẩm:
Họng tiếp nước cứu hỏa :
Dùng để lắp vào hệ thống cấp nước chữa cháy
Đường kính đầu vào D65mm
Hai đầu tiếp nước có van một chiều D65mm

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931