Vòi chữa cháy Rulo TQ - D27

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Vòi chữa cháy Rulo TQ - D27