Khung cưa sắt FiveSheep FJ-300 8-12''

76.000₫
- Được làm toàn bộ bằng thép, thiết kế cán tiết kiệm lực, thiết kế khóa cố định, sử dụng an toàn, kèm theo 1 lưỡi cưa thép.

Khung cưa sắt FiveSheep FJ-300 8-12'':

- Được làm toàn bộ bằng thép, thiết kế cán tiết kiệm lực, thiết kế khóa cố định, sử dụng an toàn, kèm theo 1 lưỡi cưa thép.

#Dao #Keo #Cua

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931