Khung cưa sắt FiveSheep FJ-830 830g

81.000₫
- Được làm toàn bộ bằng thép, thiết kế cán tiết kiệm lực, thiết kế khóa cố định, sử dụng an toàn, kèm theo 1 lưỡi cưa thép.
Khung cưa sắt FiveSheep FJ-830 830g: - Được làm toàn bộ bằng thép, thiết kế cán tiết kiệm lực, thiết kế khóa cố định, sử dụng an toàn, kèm theo 1 lưỡi cưa thép. #Dao #Keo #Cua
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931