Bộ điều oxy FiveSheep FH-6101

341.000₫
- Làm bằng hợp kim, vỏ ngoài bằng nhựa mềm, kết cấu chặt chẽ

Bộ điều oxy FiveSheep FH-6101 :

- Làm bằng hợp kim, vỏ ngoài bằng nhựa mềm, kết cấu chặt chẽ

#Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931