Bộ điều oxy FiveSheep FH-6103

322.000₫
- Làm bằng hợp kim, vỏ ngoài bằng nhựa mềm, kết cấu chặt chẽ
Bộ điều oxy FiveSheep FH-6103 : - Làm bằng hợp kim, vỏ ngoài bằng nhựa mềm, kết cấu chặt chẽ #Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931