Kìm hàn FiveSheep FH-800F 800A

247.000₫
- Được làm bằng đồng nguyên chất, tính dẫn điện càng lớn - Cán làm bằng nhựa đặc biệt, chịu nhiệt độ cao, dùng thời gian lâu ko bị nóng tay

Kìm hàn FiveSheep FH-800F 800A:

- Được làm bằng đồng nguyên chất, tính dẫn điện càng lớn

- Cán làm bằng nhựa đặc biệt, chịu nhiệt độ cao, dùng thời gian lâu ko bị nóng tay

#Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931