Kìm hàn FiveSheep FH-800B 800A

152.000₫
- Được làm bằng đồng nguyên chất, tính dẫn điện càng lớn - Cán làm bằng nhựa đặc biệt, chịu nhiệt độ cao, dùng thời gian lâu ko bị nóng tay
Kìm hàn FiveSheep FH-800B 800A: - Được làm bằng đồng nguyên chất, tính dẫn điện càng lớn - Cán làm bằng nhựa đặc biệt, chịu nhiệt độ cao, dùng thời gian lâu ko bị nóng tay #Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931