Súng khò hơi nóng FiveSheep FS-96160 1600W, FS-96180 1800W, FS-96200 2000W

582.000₫
- Làm sạch vết sơn , keo, làm ống PVC co lại, làm mềm mối hàn
Súng khò hơi nóng FiveSheep FS-96160 1600W, FS-96180 1800W, FS-96200 2000W: - Làm sạch vết sơn , keo, làm ống PVC co lại, làm mềm mối hàn #Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931