Mỏ hàn nhiệt FiveSheep FH-95060 60W

211.000₫
- Có bảng mạch kiểm soát nhiệt độ điện tử đồng thời thêm chức năng bù lại nhiệt độ phòng - Tốc độ tăng nhiệt nhanh, có thể điều chỉnh nhiệt
Mỏ hàn nhiệt FiveSheep FH-95060 60W: - Có bảng mạch kiểm soát nhiệt độ điện tử đồng thời thêm chức năng bù lại nhiệt độ phòng - Tốc độ tăng nhiệt nhanh, có thể điều chỉnh nhiệt #Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931