Đầu hàn nhiệt mica FiveSheep FS-0130W 30W, FS-0140W 40W, FS-0150W 50W

15.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Đầu hàn nhiệt mica FiveSheep FS-0130W 30W, FS-0140W 40W, FS-0150W 50W: #Han #Mocat #Mohan #Hannhiet #Sungnhiet #Kimhan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931