Vam rút ốc, đinh tán (kìm bấm đinh rút) FiveSheep FS-202

179.000₫
- Cán đẩy được thiết kế theo kết cấu tiết kiệm lực, có thể rút các loại đinh inox, nhôm; - Có thể dùng cho các loại đinh tán (2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm)
Vam rút ốc, đinh tán (kìm bấm đinh rút) FiveSheep FS-202 : - Cán đẩy được thiết kế theo kết cấu tiết kiệm lực, có thể rút các loại đinh inox, nhôm; - Có thể dùng cho các loại đinh tán (2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm) #Kim #Kimkep #Kimcat #Kimtonghop
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931