Kìm cắt cáp FiveSheep FS-13410 10''/250mm

138.000₫
- Làm bằng thép 55, lưỡi kìm nhiệt luyện, có thể cắt dây cáp lõi đồng, nhôm 60mm2 trởi xuống, dùng hiệu quả, bền.

Kìm cắt cáp FiveSheep FS-13410 10''/250mm:

- Làm bằng thép 55, lưỡi kìm nhiệt luyện, có thể cắt dây cáp lõi đồng, nhôm 60mm2 trởi xuống, dùng hiệu quả, bền.

#Kim #Kimkep #Kimcat #Kimtonghop

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931