Kìm buộc FiveSheep FQ-7208 8''/200mm

81.000₫
- Làm bằng thép 55, miệng kìm có xử lý nhiệt, đánh bóng, độ cứng 55-58HRC, thường dùng nhổ hoặc cắt đinh sắt, dây kim loại; - Thường dùng trong nghành thợ mộc, kiếm trúc, xây dựng.
Kìm buộc FiveSheep FQ-7208 8''/200mm: - Làm bằng thép 55, miệng kìm có xử lý nhiệt, đánh bóng, độ cứng 55-58HRC, thường dùng nhổ hoặc cắt đinh sắt, dây kim loại; - Thường dùng trong nghành thợ mộc, kiếm trúc, xây dựng. #Kim #Kimkep #Kimcat #Kimtonghop
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931