Kìm xích FiveSheep FS-13704 4''/900mm, FS-13706 6''/1000mm, FS-13708 8''/1200mm, FS-13710 10''/1500mm

1.074.000₫
- Miệng kìm được làm bằng thép, phần răng nhiệt luyện, miệng kìm có 2 mặt có thể thay thế sử dụng. - Chủ yếu dùng trong ngành thi công đường ống, khoan giếng.
Kìm xích FiveSheep FS-13704 4''/900mm, FS-13706 6''/1000mm, FS-13708 8''/1200mm, FS-13710 10''/1500mm: - Miệng kìm được làm bằng thép, phần răng nhiệt luyện, miệng kìm có 2 mặt có thể thay thế sử dụng. - Chủ yếu dùng trong ngành thi công đường ống, khoan giếng. #Kim #Kimkep #Kimcat #Kimtonghop
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931