Dụng cụ kìm kẹp

Kìm kết hợp FiveSheep FS-12216 6''/150mm, FS-12218 8''/200mm

76.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm mũi nhọn FiveSheep FS-12226 6''/150mm, FS-12228 8''/200mm

81.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm cắt vát FiveSheep FS-12236 6''/150mm, FS-12238 8''/200mm

81.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm kẹp xoay FiveSheep FS-1247A 7''/180mm, FS-1247B 7''/180mm, FS-1247C 7''/180mm, FS-1247D 7''/180mm

52.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm kẹp xoay FiveSheep FS-116W 6''/150mm, FS-1257C 7''/175mm, FS-1259C 9''/225mm

52.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm kẹp xoay FiveSheep FS-126W 6''/150mm, FS-1257B 7''/175mm, FS-1259B 9''/225mm

52.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm kẹp xoay mũi nhọn FiveSheep FS-136W 6''/150mm, FS-1257D 7''/175mm, FS-1259D 9''/225mm

52.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Kìm mũi nhọn cong - xoay FiveSheep FS-146W 6''/150mm, FS-1257A 7''/175mm, FS-1259A 9''/225mm

52.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Vam rút ốc, đinh tán (kìm bấm đinh rút) FiveSheep FS-206 300cm

896.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...