Dụng cụ máy cầm tay

Máy siết ốc bằng pin FiveSheep FS-20VB 20V

4.300.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy khoan pin FiveSheep FS-12VT 12V

2.059.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy bắn vít bằng pin FiveSheep FS-12VE 12V

2.777.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy khoan điện FiveSheep FS-10AV 10A, FS-10AE 10A

1.030.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy khoan điện FiveSheep FS-10BV 10A, FS-10BE 10A

762.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy hàn điện FiveSheep ZX7-200N

3.270.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy hàn điện FiveSheep ZX7-250S

5.151.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy hàn điện FiveSheep ZX7-315

9.093.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Máy hàn điện FiveSheep WS-200A

6.271.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...