Trụ chữa cháy TQ

Trụ chữa cháy 16K D65 có trụ chân

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Trụ chữa cháy 3 cửa SS100 D65-1.6 có trụ chân

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Họng tiếp nước hai cửa D65

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Họng tiếp nước chữa cháy có tay vặn SQD100-1.6

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Chân trụ cứu hỏa 2 cửa D65

Liên hệ
PCCC, phòng cháy chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ, cứu nạn

Trụ chữa cháy 2 họng

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

trụ chữa cháy 3 cửa

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...